Адреса: 38600, вул. Покровська, 13, смт Котельва
E-mail: bilsk_gelon@ukr.net
Тел.:+38 (099) 057 52 74, (05350) 2 22 04

Угода про конфіденційність

Історико-культурний заповідник “Більськ” (надалі «ІКЗ «Більськ») розуміє важливість забезпечення конфіденційності й недоторканності Персональних даних фізичних осіб, тому укладає з Вами (далі “Користувач”) дану Угоду про конфіденційність (далі “Угода”) для визначення порядку одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття ІКЗ «Більськ» Персональних даних Користувача при використанні Користувачем послуг ІКЗ “Більськ”, Інтернет сайту https://bilsk.com.ua/ (далі “Сайт”).

Дана Угода не регулює будь-які правовідносини, що виникають у Користувача при використанні програмного забезпечення «ІКЗ «Більськ» , або будь-якого іншого програмного забезпечення, що розміщено на Сайті, та яке не було створено безпосередньо ІКЗ «Більськ» (далі “ПЗ”).

Для того щоб користуватися Сайтом та послугами, Користувач зобов’язаний висловити свою згоду з умовами цієї Угоди. Користувач не має права використовувати Сайт та послуги, якщо він не згоден з умовами даної Угоди.

Користувач не має права використовувати Сайт та Послуги і не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди з ІКЗ «Більськ».

Терміни

Персональні дані — інформація, що відноситься до певного Користувача, яка дозволяє ідентифікувати цього Користувача як особистість.

Загальнодоступні дані — дані (у тому числі Персональні дані), до яких фізична особа – власник цих даних, надала доступ необмеженому колу осіб (у т.ч. шляхом публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які відповідно до даної Угоди й/або чинного законодавства не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

Обліковий запис — запис, що містить дані авторизації Користувача (логін і пароль), необхідні для ідентифікації Користувача при використанні їм Сайту та Послуг.

Cookie — фрагмент даних, створений Сайтом й збережений у комп’ютері Користувача у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані Користувачем у будь-який момент. Неблокування Cookie може покращити якість та зручність послуг, що надає ІКЗ «Більськ» Користувачу.

1. Предмет угоди

1.1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних і інших даних, що надаються Користувачем при використанні їм Сайту та Послуг.

1.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту та Послуги Користувач надає ІКЗ «Більськ» право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати Персональні дані Користувача на умовах даної Угоди.

1.3. Дана Угода не регулює і ІКЗ «Більськ» не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних Користувача сторонніми підприємствами й організаціями, що не перебувають у володінні або під керуванням ІКЗ «Більськ», і фізичними особами, що не є працівниками ІКЗ «Більськ», навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, ПЗ, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

1.4. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних і інших даних Користувача є захист інтересів Користувача та ІКЗ «Більськ», а також надання Користувачеві послуг, включаючи показ персоналізованої або загальної інформації, у тому числі рекламного характеру, поліпшення якості існуючих і створення нового програмного забезпечення, сайтів та послуг що надаються ІКЗ «Більськ».

2. Отримання, обробка та використання інформації

2.1. При створенні Облікового запису Користувач повинен вказати Дані авторизації, а також ім’я, прізвище, адресу електронної пошти й інші дані. Після створення й використання Користувачем Облікового запису, ІКЗ «Більськ» одержує можливість ідентифікувати Користувача при кожному використанні їм Сайту.

2.2. ІКЗ «Більськ» має право завантажувати на комп’ютери Користувачів файли cookie (якщо Користувач самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в cookie.

2.3. При використанні Користувачем Сайту та послуг обладнання ІКЗ «Більськ» автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Користувача, що не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адреса Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп’ютера Користувача, наявність або відсутність у комп’ютері Користувача конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли cookie, а також статистична інформація про активність Користувача.

2.4. ІКЗ «Більськ» має право зберігати Персональні та інші дані Користувача стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у даній Угоді, або у строки, встановлені чинним законодавством країни ІКЗ «Більськ», міжнародним законодавством, або країни Користувача, або до моменту видалення Користувачем цих даних.

3. Доступ до інформації

3.1. ІКЗ «Більськ» зобов’язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди Користувача, до якого відносяться ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається у наступних випадках:

  • після одержання згоди Користувача, до якого відноситься дана інформація;
  • при необхідності передачі Персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Користувача;
  • за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані.
  • у тому, випадку якщо, на думку ІКЗ «Більськ» Користувач порушує умови даної Угоди та/або інших договорів і угод між ІКЗ «Більськ» та Користувачем.

3.2. Користувач дозволяє ІКЗ «Більськ» дозволяти іншим компаніям, з якими ІКЗ «Більськ» уклав відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про Користувача (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Користувача, файли cookie, а також статистична інформація про активність Користувача для поліпшення якості надаваної цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру.

3.3. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних отриманий третіми особами в не зони технічних засобів зв’язку, підвладних ІКЗ «Більськ», ІКЗ «Більськ» не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом.

3.4. Користувач має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, що знаходяться у ІКЗ «Більськ». Для цього Користувачеві необхідно заявити відповідну вимогу, направивши її на контактну адресу ІКЗ «Більськ», зазначену на Сайті, якщо іншого самостійного способу запиту, зміни або видалення Персональних даних не передбачене технічними можливостями Сайту.

4. Додаткові умови

4.1. ІКЗ «Більськ» має право вносити зміни в дану Угоду про конфіденційність. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою Угода про конфіденційність. У випадку внесення до Угоди істотних змін, ІКЗ «Більськ» додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті, яка вказана в Обліковому запису Користувача. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Послуги або Сайт Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем Послуг та/або Сайту.

4.2. ІКЗ «Більськ» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

4.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в чинності. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

4.4. До даної Угоди й відносинам між ІКЗ «Більськ» та Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, споров або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.

Поділитись: