Адреса: 38600, вул. Покровська, 13, смт Котельва
E-mail: bilsk_gelon@ukr.net
Тел.:+38 (099) 057 52 74, (05350) 2 22 04

АРТЕФАКТИ ОНЛАЙН

АТТИЧНА СОЛОНКА

Чорнолакова аттична солонка, виявлена у 2001 році у кургані № 1 Перещепинського некрополю в окрузі Більського городища (Полтавська область, Україна)ЗООМОРФНО ОФОРМЛЕНИЙ ПСАЛІЙ

Презентуємо одну з найвиразніших знахідок серед предметів художнього ремесла, оформлених у скіфському звіриному стилі – зооморфно оформлений псалій.Більське городище, 2001 р.

Керівник археологічної експедиції Olexandr Suprunenko.

Виготовлено спільно з Wild Fox FilmПОЛІХРОМНІ АЛАБАСТРИ

Презентуються поліхромні алабастри – предмети жіночого речового комплексу, виявлені у кургані № 2 Перещепинського некрополю у 2001 році археологічною експедицією під керівництвом Олександра Супруненка.ЗОЛОТІ БЛЯШКИЗОЛОТІ ПЛАСТИНКИ ІЗ ЗООМОРФНИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ

Gold plaques with zoomorphic images

Знахідки з курганів некрополю Скоробір. Розкопки 2016-2017 років Скіфської археологічної експедиції ХНУ ім. В. Н. Каразіна, керівник – к.і.н. І. Б. Шрамко

Findings from the mounds of the necronolis Scorobir. Excavations of 2016-2017 by the Scythian “Archaeological Expedition of Karazin Kharkiv National University” hedded by Iryna Shramko.КОРЧАГА

Презентація корчаги – ритуальної керамічної посудини (VIII – VII ст. до н. е.), знайденої на Більському городищі


АРТЕФАКТИ ОНЛАЙН

Унікальна керамічна посудина місцевого виробництва VIII – VII ст. до н. е. була виявлена у 1999 році на курганному некрополі урочища Перемірки поблизу Західного укріплення Більського городища археологічною експедицією Центру охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської ОДА під керівництвом Олександра Супруненка.

Курган був неодноразово пограбований у давнину, починаючи від скіфської епохи і аж до козацької доби (найінтенсивніше грабувався саме за діяльності селітроварників). Внаслідок неодноразового пограбування захоронення від залишків похованих та супутнього інвентаря збереглися лише поодинокі предмети і розрізнені кістки. Проте окремі речові знахідки пощастило виявити у положенні «in situ».

Зокрема, під завалом викиду у південно-західному кутку поховальної камери опинилися керамічні вироби і завдяки цьому були знайдені непорушеними з місця. Серед них – розвал ритуальної ліпної лискованої корчаги, накритою перевернутою догори дном ліпною лискованою вазою на пустотілій конічній ніжці.

Детальний опис

Корчага являє собою керамічну посудину з чорно-коричневою лискованою поверхнею. Вона має порівняно широку і високу горловину зі стрімко відігнутим назовні вінцем, широким випуклим корпусом, з чотирма конічно-підтрикутними виступами на плічках та невеликим денцем з утором. Посудина прикрашена на плічках пасмом врізного геометричного орнаменту, інкрустованого білою пастою. Візерунок розподілений на чотири сектори підтрикутними фестонами. Графічна основа нанесеного орнаменту має календарне підґрунтя і відповідає певним уявленням про часові та сезонні зміни пір року.

Свого часу вона була наповнена рідиною, від якої на стінках зберігся білий кристалічний наліт. Корчага відреставрована і зберігається у фондах ІКЗ «Більськ». Найближчими аналогіями посудини за характером орнаментації є корчаги Жаботинського поселення на Тарасовій горі (VIII – VII ст. до н. е.).Поділитись: